"M’ho van explicar i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre, ho vaig fer i ho vaig aprendre." (Confuci)

L'àbac ha demostrat ser un programa essencial per al desenvolupament del cervell dels nens. És la base per a una forta aptitud matemàtica i millora la concentració en totes les altres àrees. Diversos estudis han demostrat que les persones que aprenen amb l'àbac usen tots dos hemisferis del cervell (*) i així desenvolupen el potencial ocult de la ment humana.

El nen que s'inicia en l'aprenentatge de l'àbac a edats primerenques transforma en imatges les quantitats a representar.

Així, per sumar 2 + 3, el nen representarà mentalment 2 i automàticament sumarà 3, veient en l'àbac la quantitat resultant: 5. D'aquesta manera el nen realitza càlculs basats en imatges que, al seu torn, es recolzen en la descomposició. El secret de la velocitat de càlcul mental parteix de la capacitat de descompondre els nombres. La utilització de l'àbac porta implícita la descomposició.

(*) L'hemisferi esquerre del cervell processa les paraules i l'hemisferi dret del cervell processa les imatges.