Els nens aprenen matemàtiques i anglès jugant i sense adonar-se'n.

Tant les matemàtiques com l'idioma anglès són disciplines universals les regles de les quals són les mateixes arreu del món. Ambdues requereixen l'ús de la lògica i el raonament per poder aprendre-les.

Una vegada que s'aconsegueix dominar cadascuna d'aquestes disciplines, les regles emprades segueixen el mateix patró d'ús i aplicació.

Quan un nen pot entendre i aprendre les eines bàsiques universals de les matemàtiques i de l'idioma anglès, es pot dir que aquest nen té facilitat per al raonament lògic del que estudia. Aquesta capacitat li permetrà comprendre tot el que li interessi estudiar i posar en pràctica a la vida.

KidsBrain ensenya als nens habilitats de càlcul mental al mateix temps que aprenen anglès utilitzant una metodologia basada en el procés natural d'adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani. Els nens aprenen matemàtiques i anglès jugant i sense adonar-se'n.